Heim Epost Sidekart

Her informerer pistolklubben om mykje og mangt

Ørsta / Volda Pistolklubb
Boks 348
6151 Ørsta

Epost, formann:  
formann[alfa]ovpk.org

Epost, webside/kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her.

Medlemskontingent for 2015

Vi er frå dette året pålagt å bruke medlemsregisteret til Norges IdrettsForbund. Det har vore eit stort arbeid å få registeret klart, men no er det like før vi sender ut krav om medlemskontingent til medlemane. Legg merke til at beløpet no skal betalast til eit anna bankkontonummer enn tidlegare og med KID-kode. Betal gjerne så raskt som mogeleg etter at de mottek kravet.

Medlemar der vi har ei epostadresse registrert, vil få ein epost med kravet til den adressa. 

Dette året vil vi i tillegg sende ut kravet i form av eit papir i posten til alle medlemar sin postadresse sidan vi ikkje har hatt tid til å få bekrefta epostadressene i registeret. Det er nok å betale beløpet EIN gong.

På kravet om medlemskontingent dette året bed vi om at dei som ynskjer det, sender ein epost og bekreftar epostadressa dei brukar og at klubben i seinare år kan spare tid og pengar ved å nytte berre den måten å distribuere kontingentkravet på.

Innspurt i Vintercupen 2014/2015

Vi har no berre to ordinære øvingar til å pynte på resultatlista etter Vintercupen 2014/2015. Det er fleire medlemar som har veldig like poengsumar i toppen og dei siste dagane har fleire medlemar rykt forbi andre ved å forbetre sine resultat. Vi ventar også på fleire som etter eige utsagn vil fullføre cupen i år.

Den 21. april var det 26 poeng mellom Sven-Tore og Are. Jon Magnar leda med 13 poeng på Stian som igjen leda med 24 poeng på Harald Rune. Fredag den 24. april klarte Harald Rune å auke sitt resultat slik at han no er 3 poeng over Stian og 10 poeng etter Jon Magnar. Desse tre er no innanfor 13 poeng av totalt 5950 poeng. Kim Ole og Oddmund har 29 poeng skilnad. Atle som leiar cupen og Eirik på andre plass kan heller ikkje være sikre på plassane sine dersom fleire av «storkanonene» fullfører cupen i siste liten.

Bana i Sollidalen i bruk mandagskveldar

Pistolbana i Sollidalen blir brukt av millitære befal og offiserar nokre mandager frå kl 18. Fyrste dagen var 13. april. Dei får opplæring i sivil bruk av handvåpen og skal skyte med pistolar.

Skyteøvingar på kulturhuset vinter/vår 2015

Skyteøvingane i kjellaren av Ørsta Kulturhus held fram i 2015. Tidene er som før: mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. No nyttar vi også onsdagane frå kl 19 som ein øvingskveld der dei som deltok på sikkerheitskurs hausten 2014 har prioritet. Dei elektroniske skivene ventar på oss .... Vel møtt til nye og meir røynde pistolskyttarar.

Introduksjonskveld feltskyting

Onsdag 15. april arrangerte ØVPK introduksjonskveld til feltskyting for pistolskyttarar i Sollidalen. Dei frammøtte frå sikkerheitskurset siste haust fekk skyte med forskjellege pistolar som nyttar 9 mm ammunisjon. Først fekk dei frammøtte informasjon om feltskyting - så skyting! Vi var under tak mykje av tida, men måtte ut for å sjå treffa i blinkane.

Les meir om bana i Sollidalen frå menyen til venstre.

Banestemne på Kulturhuset februar 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne på Ørsta kulturhus laurdag 28. februar. Denne dagen inviterte vi pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Pistolskyttarar frå andre klubbar kunne delta på stemnet ved å skyte programmet ved si eiga heimebane og få resultata sende til oss, eller ved å møte fram på stemnedagen. Resultatlista etter stemnet er innlagt i terminlista.

Første banestemnet med elektroniske skiver gjennomført

Søndag den 11. januar 2015 arrangerte ØVPK stemne i programmet Standardpistol. Stemnet var eit korrespondansestemne, slik at skyttarar kunne delta i stemnet frå si eiga heimebane. Det møtte likevel fram skyttarar frå andre pistolklubbar.

Resultat svartkruttstemne 31.8.2014

svartkruttstemne_310814.docx

Spesialfeltstemne i Sollidalen

Søndag 24. august 2014 arrangerte ØVPK stemne i Sollidalen frå kl 10. Denne dagen kunne deltakarane skyte med spesialpistolar og -revolvarar samt våpen for magnum 1 og 2. Små våpen og kraftige smell på samme dag.

Stemnet er avvikla og kan beskrivast som vellukka. Resultata viser 28 startar og deltakarar frå Nesset i nord til Eid i sør. Rolf Toven oppnådde den maksimale poengsummen i alle klassene og er den suverene vinnaren.

Resultat svartkruttstemne torsdag 14.8.

svartkruttstemne_140414.docx

Blåtur / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåturar / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

I sommarhalvåret kan vi ta imot grupper som vil oppleve det å skyte på blink med pistol. Ein kan variere aktiviteten på fleir måtar. Nokon likar å konkurrere seg imellom, mens  andre vil fokusere på det å være saman og gjere noko i ein uvant situasjon/setting. Vi kan ta imot grupper på opp til 15 personar i gangen og stiller med alt nødvendig utstyr; pistolar, ammunisjon samt hørselvern og vernebriller.

Fleire av dei aktive i Sandane Pistolklubb per juni 2014 kom i kontakt med miljøet nettopp på denne måten.

Dei som planlegg ein aktivitet der dette kan passe inn, kan ta kontakt med formannen i Ørsta/Volda Pistolklubb på epostadressa oppe til venstre på sida. Ta gjerne kontakt i god til slik at vi kan organisere vakter og liknande.

Feltstemne Kristi himmelfartsdag

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte torsdag den 29. mai 2014 feltstemne i Sollidalen. Dette er vårt tradisjonelle terminfesta stemne på Kristi himmelfartsdag. I år var stemnet også kretsmeisterskap i millitærfelt og revolvarfelt og veret viste seg frå ei framifrå side for skyting. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioriterte først ved påmelding.

Resultatlista viser 126 startar og mange gode resultat. Det er veldig positivt at fleire fra ØVPK skaut godt i denne konkurransen.

Resultat Svartkruttstemne 15.5.2014

resultat_svartkrutt_15052014.pdf

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

Praktisk skyting: NVSSL med ny heimeside

Nordvest sportsskyttarlag har fått ny heimeside: http://www.nvssl.com.

Ørsta/Volda pistolklubb har ikkje eiga gruppe som driv med praktisk skyting (www.nfps.no), men har heilt sidan starten i 1984 samarbeida med NVSSL når det gjeld denne skytegreina.

Er du interessert i å starte med dette, kan du kontakte ØVPK sin kontaktperson for praktisk skyting, Tore Lundberg, eller leiaren i NVSSL, Bjørnar Osnes.

NVSSL samarbeider med, og rekrutterer medlemmar frå Vestnes pistolklubb, Ålesund pistolklubb, Hjørungavåg pistolklubb, Sykkylven pistolklubb og Ørsta/Volda pistolklubb. Det vert lagt opp til minst 4 stemner i året, eit på kvar av plassane Ålesund, Sykkylven, Hjørungavåg og Ørsta/Volda.

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta / Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta / Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

STØTT ØVPK NÅR DU TIPPAR - HEILT GRATIS!

Grasrotandelen er ei ordning der 5% av din innsats går til klubben i ditt hjerte. Det er vel ingen tvil om at det er ØVPK. Og det kostar deg ingenting. Neste gong du tippar be om at spelekortet ditt vert knytt til Ørsta/Volda Pistolklubb. Bruk spelekortet du har eller be om eit nytt. Oppi ØVPK sitt org.nr: 993813230, eller be om at ekspeditøren søkjer opp. Tippekommisjonæren gjer resten og du har blitt støttespelar.

DOKUMENTASJON AV AKTIVITET

For å kjøpe OG inneha pistol/revolvar krev Våpenlova med forskrifter at ein har eit visst aktivitetsnivå og stemnedeltaking. Politidirektoratet har tydelegvis bedt politidistrikta om å følge opp dette. Og enkelte distrikt bed no innehavarane av pistol/revolvar om å dokumentere aktiviteten sin. Vi tek med eit slikt brev frå Gjøvik her. Og bed medlemmane våre vere førebudde på at det kan verte krevd slik dokumentasjon også i vårt distrikt.

4hxjxs.jpg

Webdesign og CMS: Osberget AS