Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta / Volda Pistolklubb
Boks 348
6151 Ørsta

Epost, formann:  
formann[alfa]ovpk.org

Epost, webside/kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her.

Banestemne på Kulturhuset oktober 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerer banestemne på Ørsta kulturhus laurdag 10. oktober frå kl 12. Denne dagen inviterer vi pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Dette er ikkje eit korrespondansestemne, så pistolskyttarar som vil delta må møte fram på bana og skyte stemnedagen. Som vanleg blir tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding. Vel møtt !

Programmet Standardpistol består av 4 seriar med 150 sekunds skytetid, 4 seriar med 20 sekunds skytetid og til slutt 4 seriar med 10 sekunds skytetid. Alle seriar består av 5 skot. Heile programmet er mot presisjonsblinkane.

Fredagen før stemnet har funksjonærar anledning til å skyte sitt program. Andre medlemar blir oppmoda om å nytte fredagen til å øve seg til stemnet. Panserplatene har fått nokre treff etter sist vi måla dei. Håpet er at vi rekk å måle over treffa før vi går fredagskvelden.

Vi treng to eller tre funksjonærar for å avvikle stemnet laurdagen og oppfordrar naturlegvis alle medlemar av ØVPK til å møte fram -og gjerne delta. 

Under stemnet tenkjer vi å få til sal av vafler, brus og kaffe. Kanskje også pølser i brød. Vi vil vise skyttarane sine treff på veggen i bakrommet etter kvart som dei blir registrerte i blinkane. Resultata til skyttarar som er ferdige med sine program blir viste på ein skjerm ved påmeldinga. 

Skyteøvingar Ørsta kulturhus hausten 2015

Skyteøvingane i kjellaren av Ørsta kulturhus er i gang for hausten 2015. Skytetidene er mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20 fram til og med den 21. desember. Dei elektroniske skivene fungerer framleis feilfritt .... Vel møtt til skyteøving !

NorgesFeltstemne september 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte det fyrste NorgesFelt-stemnet på Sunnmøre i Sollidalen søndag den 13. september 2015. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag, for å prøve nyvinninga og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

Svartkruttstemne

ØVPK arrangerte Svartkruttstemne søndag den 30. august 2015. Resultatlista er klar.

Feltstemne Spesial og Magnum august 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte spesialfeltstemne i Sollidalen søndag den 23. august 2015. Mange pistolskyttarar møtte fram til sosialt lag og for å konkurrere.  Det vart skote med små pistolar og revolverar og vi opplevde mange kraftige smell frå skyttarar i magnum-klassene. Skytedagen hadde blå himmel og var ein av dei varmaste i Sollidalen til no denne sumaren.

Svartkruttstemner

Våre svartkruttskyttarar har delteke på to stemner dei siste dagane. Fyrst arrangerte Breimsbygda Svartkrutt stemne den 9. august, deretter hadde ØVPK stemne den 13. august 2015.

Pistolskytekonkurransar i juli

NM i Feltskyting 2015 foregikk 15. - 18. juli og var åpen for alle pistolskyttarar. I år var Ringerike Pistolklubb arrangør og konkurransen foregikk nær Hønefoss. 3 medlemar deltok og ein annan la ferien sin til området og var innom skytebana.

ØVPK hadde også ein deltakar på NM i spesialfelt den 24. og 25. juli. Arrangørar var Oppdal PK, Støren SSK og Sunndal PK og skytinga foregikk på Oppdal.

Svartkruttstemne 25. juni

ØVPK arrangerte svartkruttstemne i Sollidalen den 25. juni 2015. Resultatlista er klar.

Svartkruttstemne

ØVPK arrangerte svartkruttstemne i Sollidalen den 7. juni 2015. Resultatlista er klar.

Feltstemne Kristi himmelfartsdag 2015

ØVPK arrangerte også i 2015 feltstemne for pistolskyttarar i Sollidalen på Kristi himmelfartsdag; torsdag den 14. mai. Dette var det første feltstemnet på Sunnmøre i år, yr.no spådde solglytt og mange hadde fri frå arbeid. Vi hadde håp om godt oppmøte på skytebana -og det slo til.

Resultatlista syner heile 138 startar og mange gode skyteresultat. Gratulerer til Morten Lien som traff best av alle. Heile 4 skyttarar klarte alle poenga i Finfelt. Det var så tett i toppen at to skyttarar deler andreplassen. Kanskje vi må lage ei vanskelegare løype neste gong. Takk til alle frammøtte for bidraget til at dagen blei god og med mykje moro i godt lag. Bilder frå dagen kan sjåast når heile artikkelen viser (trykk evt på «Meir informasjon og bilete»).

Svartkruttstemne

ØVPK arrangerte svartkruttstemne i Sollidalen den 7. mai 2015. Resultatlista er klar.

Banestemne på Kulturhuset februar 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne på Ørsta kulturhus laurdag 28. februar. Denne dagen inviterte vi pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Pistolskyttarar frå andre klubbar kunne delta på stemnet ved å skyte programmet ved si eiga heimebane og få resultata sende til oss, eller ved å møte fram på stemnedagen. Resultatlista etter stemnet er innlagt i terminlista.

Første banestemnet med elektroniske skiver gjennomført

Søndag den 11. januar 2015 arrangerte ØVPK stemne i programmet Standardpistol. Stemnet var eit korrespondansestemne, slik at skyttarar kunne delta i stemnet frå si eiga heimebane. Det møtte likevel fram skyttarar frå andre pistolklubbar.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåturar / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist sumaren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Vi kan ta imot grupper som vil oppleve det å skyte på blink med pistol. Ein kan variere aktiviteten på fleir måtar. Nokon likar å konkurrere seg imellom, mens  andre vil fokusere på det å være saman og gjere noko i ein uvant situasjon/setting. Vi kan ta imot grupper på opp til 16 personar i gangen og stiller med alt nødvendig utstyr; pistolar, ammunisjon samt hørselvern og vernebriller.

Fleire av dei aktive i Sandane Pistolklubb per juni 2014 kom i kontakt med miljøet nettopp på denne måten. Deltakarar som ynskjer å fortsette å skyte, kan ta til med sporten på vanleg måte.

Dei som planlegg ein aktivitet der dette kan passe inn, kan ta kontakt med formannen i Ørsta/Volda Pistolklubb på epostadressa oppe til venstre på sida. Ta gjerne kontakt i god tid, slik at vi kan organisere vakter og liknande.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta / Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta / Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

DOKUMENTASJON AV AKTIVITET

For å kjøpe OG inneha pistol/revolvar krev Våpenlova med forskrifter at ein har eit visst aktivitetsnivå og stemnedeltaking. Politidirektoratet har tydelegvis bedt politidistrikta om å følge opp dette. Og enkelte distrikt bed no innehavarane av pistol/revolvar om å dokumentere aktiviteten sin. Vi tek med eit slikt brev frå Gjøvik her. Og bed medlemmane våre vere førebudde på at det kan verte krevd slik dokumentasjon også i vårt distrikt.

4hxjxs.jpg

STØTT ØVPK NÅR DU TIPPAR - HEILT GRATIS!

Grasrotandelen er ei ordning der 5% av din innsats går til klubben i ditt hjerte. Det er vel ingen tvil om at det er ØVPK. Og det kostar deg ingenting. Neste gong du tippar be om at spelekortet ditt vert knytt til Ørsta/Volda Pistolklubb. Bruk spelekortet du har eller be om eit nytt. Oppi ØVPK sitt org.nr: 993813230, eller be om at ekspeditøren søkjer opp. Tippekommisjonæren gjer resten og du har blitt støttespelar.

Webdesign og CMS: Osberget AS