Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Ørsta / Volda Pistolklubb
Boks 348
6151 Ørsta

Epost, formann:  
formann[alfa]ovpk.org

Epost, webside/kasserar:
kasserar[alfa]ovpk.org

I epostadressene må [alfa] bytast ut med @. Vi gjer det slik for å unngå spam. Lesast her.

Organiserte feltaktivitetar august og september

ØVPK held fram med øvingar/stemner i feltskyting for handvåpen i Sollidalen i august og september 2015. Vaktene tek med klubbvåpen og litt amunisjon for sal, slik at alle medlemar kan delta. Vi tek til den 5. august. Vel møtt til sosial skyting og moro igjen etter sommarferien!

Eit ekstra feltstemne i haust

Ørsta/Volda Pistolklubb har fått inn eit feltstemne til på terminlista for 2015. Søndag den 13. september vil vi arrangere NorgesFelt FGMRSPSR i Sollidalen.

På terminlista etter somaren har vi frå før eit feltstemne søndag den 23. august. Den dagen skal det skytast halv løype for spesialfelt (små pistolar/revolvarar og magnum 1 og 2).

Søndag den 13. september blir første gang ØVPK arrangerar NorgesFelt-stemne. NorgesFelt er ein blanding av bane- og feltstemne. Deltakarane skyt samtidig frå forskjellige standplassar. Deretter flyttar dei seg til neste standplass. All aktivitet foregår framfor skyttarhuset vårt.

Det blir dugnadar før kvart av stemna. Ny informasjon kjem før dugnadane. 

Vi treng hjelp til å arrangere blåturar og utdrikkingslag.

ØVPK får stadig spørsmål om vi kan arrangere blåturar og utdrikkingslag. Vi har gjennomført dette fleire gongar tidlegare, men vi treng no fleire som kan stille som vakter.

Fint om nokon kan stille som vakter på desse dagene. Aktuelle datoar vert kunngjorde etterkvart. Om du kan stille, gi beskjed til Atle på formannseposten eller på SMS.

Pistolskytekonkurranse i juli

NM i Feltskyting 2015 foregikk 15. - 18. juli og var åpen for alle pistolskyttarar. I år var Ringerike Pistolklubb arrangør og konkurransen foregikk nær Hønefoss. 3 medlemar deltok og ein annan la ferien sin til området og var innom skytebana.

Det var som vanleg mange skyttarar, børsemakar og våpen-/utstyrsseljarar til stades under NM-dagane. Her er lenkjer til resultat: revolverfelt, millitærfelt, finfelt og grovfelt. Vi kan gratulere Eirik Tjugen med å ha gjennomført NM-løypa i finfelt og klart alle poenga med unntak av 4. Det gav 30. plass av 189 deltakarar i klasse M.

Feltskyting mai og juni 2015

ØVPK arrangerte øving i feltskyting for handvåpen i Sollidalen i mai og juni 2015. Deretter var det sommarferie frå øvingar i juli. Vi hadde med klubbvåpen og litt amunisjon for salg, slik at alle medlemar kunne delta. Siste dagen før sommarpausa var mandag den 29. juni. Resultatlista frå siste kvelden er klar. Resultat frå tidlegare klubbstemner er i menyen under Resultatlister og 2015.

Svartkruttstemne 25. juni

ØVPK arrangerte svartkruttstemne i Sollidalen den 25. juni 2015. Resultatlista er klar.

Pistolbana var utleigd

Pistolbana i Sollidalen var utleigd til Nordvest Sportsskytterlag laurdag 27. og søndag 28. juni. Dei brukte bana kl 9 - 17 begge dagane. 

Bana i Sollidalen var stengd frå torsdag 11.06 til søndag 14.06.

Det var stort geværstemne i Sollidalen frå torsdag 11.06 til søndag 14.06. Skyttarlaga fekk difor låne skyttarhuset vårt i Sollidalen til omkledningsrom laurdag og søndag.

DEI NYTTA OGSÅ OMRÅDET RUNDT KLUBBHUSET VÅRT, SÅ DET VAR IKKJE HØVE TIL Å BRUKE BANA ETTER KL 17.00 TORSDAG OG FREDAG, SAMT HEILE LAURDAG OG SØNDAG.

 

Svartkruttstemne

ØVPK arrangerte svartkruttstemne i Sollidalen den 7. juni 2015. Resultatlista er klar.

Feltstemne Kristi himmelfartsdag 2015

ØVPK arrangerte også i 2015 feltstemne for pistolskyttarar i Sollidalen på Kristi himmelfartsdag; torsdag den 14. mai. Dette var det første feltstemnet på Sunnmøre i år, yr.no spådde solglytt og mange hadde fri frå arbeid. Vi hadde håp om godt oppmøte på skytebana -og det slo til.

Resultatlista syner heile 138 startar og mange gode skyteresultat. Gratulerer til Morten Lien som traff best av alle. Heile 4 skyttarar klarte alle poenga i Finfelt. Det var så tett i toppen at to skyttarar deler andreplassen. Kanskje vi må lage ei vanskelegare løype neste gong. Takk til alle frammøtte for bidraget til at dagen blei god og med mykje moro i godt lag. Bilder frå dagen kan sjåast når heile artikkelen viser (trykk evt på «Les meir»).

Svartkruttstemne

ØVPK arrangerte svartkruttstemne i Sollidalen den 7. mai 2015. Resultatlista er klar.

Fellesdugnad i Sollidalen onsdag 6.mai kl. 18.00

Det var fellesdugnad i Sollidalen onsdag 6. mai kl.18.00. Medlemmer frå alle skyttarlaga var inkalla. Det var mykje som måtte gjerast, bl.a. rydding, grusing av veg og parkeringsplass. Dei som hadde verktøy/utstyr, tok med til denne kvelden. Ein traktor frakta grusen og skyttarar la den på plass utover vegen.

Kva er Min Idrett?

Min Idrett er din veg inn til Norges Idrettsforbund (NIF). Alle pistolklubbane i landet er kollektivt overført til NIF sitt regime for medlemshandtering. Dette består av fleire program, men dei 2 viktigaste som vi brukar er MinIdrett og KlubbAdmin.

Banestemne på Kulturhuset februar 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne på Ørsta kulturhus laurdag 28. februar. Denne dagen inviterte vi pistolskyttarar til å skyte programmet Finpistol. Pistolskyttarar frå andre klubbar kunne delta på stemnet ved å skyte programmet ved si eiga heimebane og få resultata sende til oss, eller ved å møte fram på stemnedagen. Resultatlista etter stemnet er innlagt i terminlista.

Første banestemnet med elektroniske skiver gjennomført

Søndag den 11. januar 2015 arrangerte ØVPK stemne i programmet Standardpistol. Stemnet var eit korrespondansestemne, slik at skyttarar kunne delta i stemnet frå si eiga heimebane. Det møtte likevel fram skyttarar frå andre pistolklubbar.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåturar / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist våren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Vi ta imot grupper som vil oppleve det å skyte på blink med pistol. Ein kan variere aktiviteten på fleir måtar. Nokon likar å konkurrere seg imellom, mens  andre vil fokusere på det å være saman og gjere noko i ein uvant situasjon/setting. Vi kan ta imot grupper på opp til 16 personar i gangen og stiller med alt nødvendig utstyr; pistolar, ammunisjon samt hørselvern og vernebriller.

Fleire av dei aktive i Sandane Pistolklubb per juni 2014 kom i kontakt med miljøet nettopp på denne måten.

Dei som planlegg ein aktivitet der dette kan passe inn, kan ta kontakt med formannen i Ørsta/Volda Pistolklubb på epostadressa oppe til venstre på sida. Ta gjerne kontakt i god tid, slik at vi kan organisere vakter og liknande.

Resultat svartkruttstemne 31.8.2014

svartkruttstemne_310814.docx

Spesialfeltstemne i Sollidalen

Søndag 24. august 2014 arrangerte ØVPK stemne i Sollidalen frå kl 10. Denne dagen kunne deltakarane skyte med spesialpistolar og -revolvarar samt våpen for magnum 1 og 2. Små våpen og kraftige smell på samme dag.

Stemnet er avvikla og kan beskrivast som vellukka. Resultata viser 28 startar og deltakarar frå Nesset i nord til Eid i sør. Rolf Toven oppnådde den maksimale poengsummen i alle klassene og er den suverene vinnaren.

Resultat svartkruttstemne torsdag 14.8.

svartkruttstemne_140414.docx

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

12

Webdesign og CMS: Osberget AS