Heim Epost Sidekart

Her finn du informasjon frå pistolklubben samla på ein stad

Vidaregåande kurs i pistolskyting

ØVPK vil arrangere vidaregåande kurs i pistolskyting for våre medlemar. Målet er at deltakarane skal bli betre til å treffe blink. Vi er så heldige at Vlad Sacaleanu har sagt seg villig til å halde kurset. Planen er å halde kurset laurdag den 20. februar. Vi kjem tilbake til klokkeslett og stad. Kurset blir halde på engelsk.

Vi er usikre på interessa for eit slikt kurs og ber om at dei av våre medlemar som er interesserte i å delta, melder seg på ved å sende ein epost til formannen eller ei melding til Are Berg på Facebook. Tanken er at kurset ikkje skal koste noko for medlemer av ØVPK. Påmeldingsfrist 15. februar.

Vlad har i mange år vore profesjonell pistolskyttar i heimlandet Romania og har mellom anna delteke som pistolskyttar i olympiske leikar. Han har vore medlem i ØVPK dei siste månadane og resultata hans i Vintercupen viser at han er betre enn dei beste amatørane.

Her har vi ein sjanse til å få tips og råd frå ein profesjonell skyttar. Alle som har gjennomført sikkerheits-/begynnarkurs kan delta. Vi oppfordrar alle medlemar til å delta.

Årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb i 2016

Det blir årsmøte på pauserommet bak bana i Ørsta kulturhus fredag den 19. februar frå kl 20. Vi valde denne dagen fordi vi har banestemne den siste helga i februar. Valkomiteen har funne kandidatar til alle «sine» verv på val. Det blir enkel servering under møtet. Vel møtt til årsmøte. 

Det blir vanlege årsmøtesaker og nokre saker vi er pålagde av idrettsforbundet. Medlemar blei oppfordra til å melde inn saker før den 5. februar 2016. Full sakliste og anna bakgrunnsinformasjon til møtet blir utlagt ei veke før møtet.

Skyteøvingar på Ørsta kulturhus vinter/vår 2016

Skyteøvingane i kjellaren av Ørsta Kulturhus er i gang og held fram til onsdag 27. april. Treningstidene er som før: mandagar frå kl 18 og fredagar frå kl 20. No nyttar vi også onsdagane frå kl 19 som ein øvingskveld der dei som deltok på sikkerheitskurs hausten 2015 har prioritet. Vel møtt til alle medlemar. Dei elektroniske skivene ventar på oss .....

Banestemne på Ørsta kulturhus januar 2016

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus søndag den 10. januar. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding. 

Banestemne på Ørsta kulturhus desember 2015
Stor spenning i pauserommet

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne på Ørsta kulturhus laurdag 5. desember. Denne dagen inviterte vi pistolskyttarar til å skyte programma Hurtigpistol fin, spesialpistol og spesialrevolver og NAIS fin. All skyting måtte være med kaliber .22 sidan bana berre er godkjend for dette kaliberet. Stemnet var slik at alle skyttarar som ville delta, måtte møtte fram på bana stemnedagen. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioriterte ved oppsetting av lag.

Banestemne på Kulturhuset oktober 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte banestemne i kjellaren på Ørsta kulturhus laurdag den 10. oktober. Vi hadde invitert pistolskyttarar til å skyte programmet Standardpistol. Det møtte skyttarar både frå vår egen- og andre pistolklubbar. Som vanleg blei tilreisande skyttarar prioritert ved påmelding. 

NorgesFeltstemne september 2015

Ørsta/Volda Pistolklubb arrangerte det fyrste NorgesFelt-stemnet på Sunnmøre i Sollidalen søndag den 13. september 2015. Mange pistolskyttarar møtte fram til godt skytever, sosialt lag, for å prøve nyvinninga og for å konkurrere. Takk til alle som hjalp til som funksjonærar, kiosk, dommarar, fotograf, sekretariat og anna. Vi er glade for at vi kunne tilby kiosk med kaffe, varm mat og godt utval i brus og sjokolade. Sist men ikkje minst; takk til skyttarar frå andre klubbar som tok turen denne dagen. Sammen fekk vi mange gode opplevingar. Vi håpar at tilreisande skyttarar hadde det like moro som vi arrangørane.

Blåturar / Utdrikkingslag / andre opplevingsturar

Pistolklkubben arrangerar frå tid til anna delar av blåturar / utdrikkingslag / sosiale aktivitetar ved skytebana i Sollidalen eller på Ørsta kulturhus. Sist sumaren 2015. Her får deltakarane oppleve å skyte med pistol - kanskje for første gang. Klubben stiller med vakter som passar på at alt foregår med god sikkerheit, slik at ingen skal bli skadde.

Elektroniske skiver på skytebana i kulturhuset

Vi har teke i bruk 8 elektroniske skiver ved skytebana i Ørsta Kulturhus. No får skyttarane sjå treffpunktet på ein skjerm etter kvart skot. Unntaket er ved skyting av program der serien har kort skytetid. Då får ein sjå treffpunkta etter skytetida for serien. Dei elektroniske skivene gjer at det går raskare å gjennomføre eit program, så vi har betre kapasitet på skytebana enn tidlegare. Oppfordrar alle medlemar til å møte fram på øvingskveldane, prøve nyvinninga, øve seg på pistolskyting og delta i vintercupen.

DOKUMENTASJON AV AKTIVITET

For å kjøpe OG inneha pistol/revolvar krev Våpenlova med forskrifter at ein har eit visst aktivitetsnivå og stemnedeltaking. Politidirektoratet har tydelegvis bedt politidistrikta om å følge opp dette. Og enkelte distrikt bed no innehavarane av pistol/revolvar om å dokumentere aktiviteten sin. Vi tek med eit slikt brev frå Gjøvik her. Og bed medlemmane våre vere førebudde på at det kan verte krevd slik dokumentasjon også i vårt distrikt.

4hxjxs.jpg

Resultat av dugnad på bana i Ørsta

Rommet bak skytebana i kjellaren av Ørsta Kulturhus blei i november 2011 oppgradert til standarden på bildet. Veggar er isolerte og har fått panel, i taket har vi lagt takplater og golvet er flislagt.

Ørsta / Volda Pistolklubb takkar medlemane i komiteen for oppgradering av rommet og dei mange som deltok på dugnadane; Både medlemar frå Ørsta / Volda Pistolklubb og frå Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

STØTT ØVPK NÅR DU TIPPAR - HEILT GRATIS!

Grasrotandelen er ei ordning der 5% av din innsats går til klubben i ditt hjerte. Det er vel ingen tvil om at det er ØVPK. Og det kostar deg ingenting. Neste gong du tippar be om at spelekortet ditt vert knytt til Ørsta/Volda Pistolklubb. Bruk spelekortet du har eller be om eit nytt. Oppi ØVPK sitt org.nr: 993813230, eller be om at ekspeditøren søkjer opp. Tippekommisjonæren gjer resten og du har blitt støttespelar.

Webdesign og CMS: Osberget AS